Sigizmund Krzhizhanovsky's picture

Sigizmund Krzhizhanovsky


Russia (1887 - 1950)

 

Non fiction
thumb