Syndicates


A series by Cala Riley


Syndicates
0 Oh Holy Night (2023)
1 Matteo (2021)
2 Killian (2021)
3 Haruaki (2021)
4 Nikolai (2022)
5 Enzo (2022)
6 Callum (2022)
7 Kenji (2023)
8 Dimitri (2023)
9 Tristano (2023)
10 Declan (2024)
11 Kado (2024)
thumbthumbthumbthumb
thumbthumbthumbthumb
thumbthumbthumbthumb
 


About Fantastic Fiction       Information for Authors