New Authors     New Books     Coming Soon     Most Popular     Top Authors    
Villy Sorensen's picture

Villy Sørensen


Denmark (1929 - 2001)

Villy Sørensen, born 13 januar 1929, opvokset i Valby, var ung i "den tavse generation", der hav- de oplevet krigens alvor som teenagere. January 1929, grew up in Valby was young in the "silent generation" that experienced the sea-war seriously as teenagers. Efter sin livskrise i 1947 - delvis udløst af en ulykkelig forelskelse - måtte alt "omfortolkes og omvurderes". After its life crisis in 1947 - partly triggered by an unhappy love - everything had "reinterpreted and revalued." Efter lykkelig læsning af hele Søren Kierke- gaards forfatterskab skrev han sine erindringer, samt en roman, Mørkets barn , som han selv kasserede. After happily reading the entire Soren Kierkegaard's writings, he wrote his memoirs and a novel, Dark Child, which he discarded.
 

Search for