Authors from Bulgaria

 Books
Michael Bar-ZoharNew Books27
Georgi Gospodinov4
Kapka Kassabova14
Julia Kristeva34
R T Raichev9
Angel Wagenstein2