Authors from Russia

 Books
Achmed Abdullah39
Aleksandr and Sergei Abramov2
Alina Adams17
Aleksandr Afanasev1
Vasili Aksenov2
Boris AkuninNew Books16
Nikolai Mikhailovich Amosoff1
Leonid AndreyevNew Books24
Nadezhda Belenkaya1
Alexander Beliaev4
Nina Berberova6
Dmitri Bilenkin1
Andrei Bitov5
Madame Blavatsky2
Reginald Bretnor23
Alina Bronsky4
Mikhail Bulgakov21
Kir Bulychev6
Dmitry Bykov3
Anton ChekhovNew Books48
Nikolai Chernyshevsky3
Polina Dashkova1
Daria Desombre1
Fyodor DostoevskyNew Books38
Max Frei4
Garros-Evdokimov1
Gaito Gazdanov5
Anatoly Gladilin1
Dmitry Glukhovsky4
Nikolai Gogol18
Ivan Goncharov3
Ivan Gontcharoff1
Vasily Grossman7
Olga Grushin3
Alexander Ikonnikov2
Yuri Kapralov3
Anna KashinaNew Books14
Bel Kaufman5
Daniil Kharms10
Lana KortchikNew Books3
Sigizmund Krzhizhanovsky3
Mikhail Kuraev1
Andrey Kurkov11
Sergey Kuznetsov2
Mikhail Yuryevich Lermontov3
Nikolai Leskov10
Sergei Lukyanenko9
Andreï MakineNew Books17
Lena Meydan1
Vladimir Nabokov27
Vera Nazarian27
Boris Pasternak28
Alexey Pehov5
Victor Pelevin17
Ludmilla Petrushevskaya8
Andrey Platonov5
S S Prokofiev1
Alexander PushkinNew Books35
Ayn Rand12
Oksana Robski1
Andrei Rubanov1
Anatoli Rybakov3
Yuri RytkheuNew Books3
M E Saltykov-Shchedrin2
Vladimir Savchenko1
E Sedia1
Varlam Shalanov2
Viktor Shklovsky8
Mikhail Sholokhov21
Paullina SimonsNew Books18
Olga SlavnikovaNew Books5
Natalia Smirnova2
Feodor Sologub14
Aleksandr Solzhenitsyn29
Vladimir Sorokin6
Anna StarobinetsNew Books8
Arkady Strugatsky27
Boris Strugatsky24
Vladimir Tendryakov4
Alexander Terekhov3
Tatyana Tolstaya6
Leo TolstoyNew Books99
Leonid Tsypkin1
Ivan Turgenev27
Anya Ulinich2
Ludmila UlitskayaNew Books9
Alexander Vassiliev3
Georgi Vladimov3
David Vogel7
I Yefremov6
Anzia Yezierska9
Leonid Yuzefovich2
Eugene Zamiatin2
Mikhail Zoshchenko8