Authors from Russia

 Books
Achmed Abdullah39
Aleksandr and Sergei Abramov2
Alina Adams18
Aleksandr Afanasev1
Vasili Aksenov2
Boris Akunin18
Sholom Aleichem18
Nikolai Mikhailovich Amosoff1
Leonid Andreyev24
Nadezhda Belenkaya1
Alexander Beliaev4
Nina Berberova6
Dmitri Bilenkin1
Andrei Bitov5
Madame Blavatsky2
Reginald Bretnor24
Alina BronskyNew Books5
Mikhail Bulgakov21
Kir Bulychev6
Dmitry Bykov3
Anton Chekhov54
Nikolai Chernyshevsky3
Polina Dashkova1
Daria Desombre1
Fyodor Dostoevsky38
Max Frei4
Garros-Evdokimov1
Gaito Gazdanov5
Anatoly Gladilin1
Dmitry Glukhovsky4
Nikolai GogolNew Books21
Ivan Goncharov3
Ivan Gontcharoff1
Vasily Grossman7
Olga GrushinNew Books4
Alexander Ikonnikov2
Yuri Kapralov3
Anna Kashina14
Bel Kaufman5
Daniil Kharms10
Lana Kortchik3
Sigizmund KrzhizhanovskyNew Books4
Mikhail Kuraev1
Andrey Kurkov12
Sergey Kuznetsov2
Mikhail Yuryevich Lermontov3
Nikolai LeskovNew Books11
Valia LindNew Books31
Sergei Lukyanenko9
Andreï Makine17
Lena Meydan1
Vladimir Nabokov28
Vera Nazarian28
Boris Pasternak27
Alexey Pehov5
Victor Pelevin17
Ludmilla Petrushevskaya8
Andrey Platonov5
S S Prokofiev1
Alexander PushkinNew Books36
Ayn Rand12
Oksana Robski1
Andrei Rubanov1
Anatoli Rybakov3
Yuri Rytkheu3
M E Saltykov-Shchedrin2
Vladimir Savchenko1
E Sedia1
Varlam Shalanov2
Viktor Shklovsky10
Mikhail Sholokhov21
Paullina Simons19
Olga Slavnikova5
Natalia Smirnova2
Feodor Sologub14
Aleksandr Solzhenitsyn30
Vladimir Sorokin6
Anna StarobinetsNew Books9
Arkady StrugatskyNew Books28
Boris StrugatskyNew Books25
Vladimir Tendryakov4
Alexander Terekhov3
Tatyana Tolstaya6
Leo Tolstoy100
Leonid Tsypkin1
Ivan TurgenevNew Books29
Anya Ulinich2
Ludmila Ulitskaya9
Alexander Vassiliev3
Georgi Vladimov3
David Vogel7
I Yefremov6
Anzia Yezierska9
Leonid Yuzefovich2
Eugene Zamiatin2
Mikhail Zoshchenko8