Authors from Russia

 Books
Achmed Abdullah39
Aleksandr and Sergei Abramov2
Alina AdamsNew Books18
Aleksandr Afanasev1
Vasili Aksenov2
Boris AkuninNew Books18
Sholom Aleichem18
Nikolai Mikhailovich Amosoff1
Leonid Andreyev24
Nadezhda Belenkaya1
Alexander Beliaev4
Nina Berberova6
Dmitri Bilenkin1
Andrei Bitov5
Madame Blavatsky2
Reginald Bretnor23
Alina Bronsky4
Mikhail Bulgakov21
Kir Bulychev6
Dmitry Bykov3
Anton ChekhovNew Books49
Nikolai Chernyshevsky3
Polina Dashkova1
Daria Desombre1
Fyodor DostoevskyNew Books38
Max Frei4
Garros-Evdokimov1
Gaito Gazdanov5
Anatoly Gladilin1
Dmitry Glukhovsky4
Nikolai GogolNew Books20
Ivan Goncharov3
Ivan Gontcharoff1
Vasily Grossman7
Olga Grushin3
Alexander Ikonnikov2
Yuri Kapralov3
Anna Kashina14
Bel Kaufman5
Daniil Kharms10
Lana KortchikNew Books4
Sigizmund KrzhizhanovskyNew Books4
Mikhail Kuraev1
Andrey KurkovNew Books12
Sergey Kuznetsov2
Mikhail Yuryevich Lermontov3
Nikolai Leskov10
Sergei Lukyanenko9
Andreï Makine17
Lena Meydan1
Vladimir NabokovNew Books28
Vera NazarianNew Books28
Boris Pasternak28
Alexey Pehov5
Victor Pelevin17
Ludmilla Petrushevskaya8
Andrey Platonov5
S S Prokofiev1
Alexander PushkinNew Books35
Ayn Rand12
Oksana Robski1
Andrei Rubanov1
Anatoli Rybakov3
Yuri RytkheuNew Books3
M E Saltykov-Shchedrin2
Vladimir Savchenko1
E Sedia1
Varlam Shalanov2
Viktor Shklovsky8
Mikhail Sholokhov21
Paullina SimonsNew Books19
Olga Slavnikova5
Natalia Smirnova2
Feodor Sologub14
Aleksandr Solzhenitsyn30
Vladimir Sorokin6
Anna Starobinets8
Arkady StrugatskyNew Books28
Boris StrugatskyNew Books25
Vladimir Tendryakov4
Alexander Terekhov3
Tatyana Tolstaya6
Leo TolstoyNew Books100
Leonid Tsypkin1
Ivan TurgenevNew Books28
Anya Ulinich2
Ludmila Ulitskaya9
Alexander Vassiliev3
Georgi Vladimov3
David Vogel7
I Yefremov6
Anzia Yezierska9
Leonid Yuzefovich2
Eugene Zamiatin2
Mikhail Zoshchenko8