Authors from South Korea

 Books
Eun Heekyung3
Sun-mi Hwang3
You-Jeong Jeong2
Han Kang3
Un-su KimNew Books2
Young-ha Kim5
Jo Kyung-Ran1
Min Jin Lee3
Hye-young Pyun5
Bae Suah8
Ch'oe Yun2