Authors from China

 Books
BaoshuNew Books2
Eileen ChangNew Books13
Zijin ChenNew Books2
Cixin Liu13
Da Chen8
Dai Sijie3
Fan Wu2
Gao Xingjian15
Geling Yan6
Zoey Gong7
Ha Jin20
Simon Han1
Zhou Haohui3
Hong Ying8
Mai JiaNew Books4
Chen Jiatong2
Meng JinNew Books2
Sheng Keyi3
R F KuangNew Books5
C Y Lee11
Janice Y K Lee3
Diane Wei Liang3
Judy I LinNew Books2
Tom Lin1
Zhang LingNew Books3
Liu Hong4
Ken LiuNew Books15
Malinda LoNew Books11
Gu Long1
Bette Bao Lord6
Marie LuNew Books21
Guanzhong Luo2
Ma Jian6
Adeline Yen Mah8
Anchee Min9
Timothy Mo7
Jia PingwaNew Books11
Qian Zhongshu3
Qiu Xiaolong21
Chen Qiufan2
Lao She8
Shen Congwen7
Su Tong10
Han Suyin22
Nury Vittachi19
Michelle Wan6
Wang Shuo2
Annie Wang6
Wang Anyi4
Wei Hui2
Sung J Woo3
Wu Ch'eng'en1
Zhang Xianliang5
Xiao Bai2
Hong Xiao3
Xiaolu GuoNew Books13
Cheng Xiaoqing1
Xinran9
Xu XiNew Books17
Can XueNew Books11
Lu Xun7
Yan LiankeNew Books12
Mo Yan14
Susie Yang1
Lu Yao1
Nancy Yi Fan3
A YiNew Books3
Yiyun LiNew Books15
Jin Yong5
Yu Hua10
Amélie Wen ZhaoNew Books4
Chi Zijian4


About Fantastic Fiction       Information for Authors